Begroting 2017

2.3: Bedrijvige stad

Inleiding

Met dit deelprogramma zorgen we voor een goed ondernemersklimaat in onze gemeente. We bieden ondernemers maximaal de ruimte om te ondernemen. Met aantrekkelijke en bereikbare werklocaties, klantgerichte dienstverlening en ondersteuning. Voor het ondernemingsklimaat is ook de arbeidsmarkt van betekenis. Ons arbeidsmarktbeleid is te vinden in Programma 1: Werk en inkomen.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

Aantal nieuwe bedrijfsvestigingen door starters

1.893

1.744

> 1.744

> 1.744

Aantal hectare uitgegeven bedrijventerrein

4,1

0,15

3

> 5

% leegstaand kantoorvloeroppervlakte

10,6%

13,4%

<13,4%

< 2016

Rapportcijfer tevredenheid ondernemers

-

6,7

> 6,5

> 6.5

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 2013

2014

2015

2016

Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

105

104

106

> 2015