Begroting 2017

2.2: Aantrekkelijke stad

Inleiding

In dit deelprogramma bundelen we ons beleid voor het versterken van de economische en toeristische betekenis van de stad. We willen een aantrekkelijke en gastvrije stad zijn die bezoekers, toeristen, talenten, kenniswerkers en nieuwe bedrijvigheid trekt en bestaande aan zich bindt. We richten ons daarbij op de ontwikkeling en organisatie van winkels, horeca en vermaak in de binnenstad en daarbuiten en het versterken van de toerisme-sector.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

Aantal binnenstadbezoekers (in miljoenen)

23-25

-

-

> 2016

Bezoekerswaardering binnenstad

6,8

6,9

>  6,8

> 6,9

Aantal toeristische overnachtingen

436.550

479.350

> 2015

>  2016

Hoeveelheid leegstaand winkelvloeroppervlak

-

11,3%

8,5%

<  2016