Begroting 2017

2.1: Groningen Kennisstad

Inleiding

Door de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, het UMCG en kennisintensieve bedrijven zijn er in Groningen veel kansen voor nieuwe kennisintensieve bedrijvigheid. Die kansen willen we benutten. Als gemeente bevorderen we de samenwerking tussen de verschillende partijen en ondersteunen we nieuwe initiatieven. Ook communiceren we actief en internationaal over de kwaliteiten van Groningen als kennisstad.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

Het aantal werkzame personen in onze speerpuntsectoren

444444445.042

44545

45.633

> 45.633

>

> dan in 2016

Aantal bedrijven dat nieuwe producten ontwikkelt

20%
4

-

-

> dan in 2016

Aandeel bedrijven dat samenwerkt met kennisinstellingenB

7,4%

-

-

> dan in 2016

Aantal studenten op HBO- en WO-opleiding (waarvan aandeel buitenlands)

56.672 (11%)

56.951 (11,8%)1

> 57.150
(11%)

> dan in 2016